cala_ja

21 tekstów – auto­rem jest ca­la_ja.

w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 kwietnia 2014, 20:14

nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka..................

M. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2014, 16:06

Uśmie­chasz się do mo­jego snu... dręczysz i męczysz.. per­fekcyj­ny wy­ciek bólu duszy...
Po­zos­tałość wspom­nień Two­jego ciepła.

Mok­ry­mi oczy­ma pat­rzę w górę i prze­nika mnie Twa miłość do szpi­ku kości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 września 2013, 11:59

miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 15 lipca 2013, 01:54

są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania.

dziś jest ten dzień, to zły dzień. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lipca 2013, 14:56

ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 czerwca 2013, 10:25

mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 czerwca 2013, 19:09

do szczęścia bra­kuje mi je­dynie szczęścia . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 czerwca 2013, 23:56

cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 13 czerwca 2013, 14:31

nie szu­kaj per­fek­cji. naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią Two­jej doskonałości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 czerwca 2013, 20:44

cala_ja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cala_ja

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

9 września 2013, 21:45cala_ja sko­men­to­wał tek­st Wątpliwości nad­chodzą zaz­wyczaj po [...]